Navigácia

Záujmové útvary

Záujmové útvary v MŠ v školskom roku 2017/2018:

     

Výtvarný krúžok   vedie Mgr. Eduard Jakubec, Mgr.Katarína Rábeková (ZUŠ Vrútky)

Pohybový krúžok   vediú p.uč. Romana Kubičková, p. uč. Andrea Vojčická

Anglický jazyk v MŠ –  vedie Mgr. Eva Holečková (SŠ Vrútky)