Navigácia

Záujmové útvary

 

 

Záujmové útvary v MŠ v školskom roku 2020/2021

     

Výtvarný krúžok   vedie Mgr. Eduard Jakubec, Mgr.Katarína Rábeková (ZUŠ Vrútky)

Anglický jazyk       vedie Mgr. Helena Vargová (SŠ Vrútky)