Navigácia

Personálne obsadenie

 

V MŠ pracuje 8 kvalifikovaných učiteliek a 3 nepedagogické pracovníčky.

 

Riaditeľka  SŠ:                      PaedDr. Erika Repková

Zástupkyňa RŠ pre MŠ:         Bc. Svetlana Stahlová

 

Učiteľky                     

                                       

A trieda - triedna učiteľka Dagmar Mažáriová

              Mgr. Lívia Čechová

B trieda - triedna učiteľka Miroslava Kišová

              Bc. Svetlana Stahlová - zástupkyňa MŠ

C trieda - triedna učiteľka Andrea Vojčická

              Iveta Ločajová

D trieda - triedna učiteľka Martina Šuvadová

              Romana Kubičková

                           
   

Školníčka                  Ľubica Koladová 

Upratovačky             Marta Figurová

                                 Monika Tribulíková