Navigácia

Personálne obsadenie

 

Personálne obsadenie

 

V MŠ pracuje 8 kvalifikovaných učiteliek a 3 nepedagogické pracovníčky.

 

Riaditeľka  SŠ:                  PaedDr. Erika Repková

Zástupkyňa RŠ pre MŠ:    Bc. Svetlana Stahlová

 

Učiteľky                     

                                        A trieda - triedna učiteľka Katarína Krkošková
                                                       Mgr. Lívia Čechová
                                        B trieda - triedna učiteľka Martina Šuvadová
                                                        Romana Kubičková
                                        C trieda - triedna učiteľka Andrea Vojčická
                                                        Iveta Ločajová
                                        D trieda - triedna učiteľka Miroslava Kišová
                                                        Bc. Svetlana Stahlová 
                               

Školníčka                         Ľubica Koladová 

Upratovačky                     Marta Figurová

                                       Monika Tribulíková