Navigácia

Dôležité údaje

 

Adresa :               Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61, Vrútky

 

Tel. kontakt:        MŠ :   0910 697 629

                          SŠ :    043/4282 119

                          ŠJ :    0911 308 309

 

Webová adresa :    www.spojenaskolavrutky.sk

Email SŠ          :     spojenaskolavrutky@gmail.com

Email MŠ         :     msprizsvrutky@gmail.com