Navigácia

 • Oznam o skrátení prevádzky MŠ

  Oznam o skrátení prevádzky MŠ
 • Fotky výlet - trieda D

  Fotky výlet - trieda D
 • Informácie k piatkovému výletu (24.6.2022)

  Informácie k piatkovému výletu (24.6.2022)

  Vážení rodičia, neprehliadnite, prosím, nasledovné informácie:

  - dieťaťu dajte vhodné športové oblečenie a pevnú športovú obuv, na hlavu šiltovku alebo klobúk, do ruksaka náhradné oblečenie (podľa počasia aj pršiplášť)

  - v prípade, že dieťa trpí pri cestovaní nevoľnosťou, podajte mu liek ešte v domácom prostredí, rovnako ho doma podľa potreby natrite krémom s ochranným faktorom, prípadne aj prípravkom proti kliešťom

  - pitný režim, desiatu a olovrant zabezpečí MŠ, obed - guľáš je objednaný v reštaurácii v Jasenskej doline

  - v prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní výletu zo zdravotných alebo iných dôvodov a je na výlet prihlásené, stravu, ktorú zabezpečuje MŠ (nie guľáš), si môžete prísť vyzdvihnúť do škôlky v čase od 14:00 - 15:30 hod.

  Prosíme deti prevziať z MŠ do 15:30 hod.     

  Ďakujeme.

 • Deň štvrtý - športový deň v areáli

  Deň štvrtý - športový deň v areáli
 • Koncoročný výlet

  Koncoročný výlet
 • Deň druhý - zdravá hostinka

  Deň druhý - zdravá hostinka
 • Týždeň detských radostí

  Týždeň detských radostí

  Týždeň detských radostí sme odštartovali "Dňom v maskách" pri hudbe a zábavných aktivitách na školskom dvore

 • Juniáles s Ujom Janom

  Juniáles s Ujom Janom
 • Deti deťom

  Deti deťom

  Predškoláci si pre kamarátov z ostatných tried pripravili divadielko s názvom "Výhovorka býva horká". Deťom aj pani učiteľkám sa vystúpenie veľmi páčilo. Chvlime všetkých šikovných hercov, ktorí zodpovedne a poctivo nacvičovali texty, aby nám, ostatným, priniesli nielen zábavu a radosť, ale aj ponaučenie.

 • Plavecký výcvik 2022

  Plavecký výcvik 2022

  Po dlhom pandemickom období sa mohli aj naši predškoláci zúčastniť plaveckého výcviku.

  Výcvik bol realizovaný hravou, nenáročnou formou. Deti nadobudli skúsenosti s pohybom vo vode, orientáciou v nej, prekonávali strach z vody a zvládali základné plavecké zručnosti, akými sú dýchanie vo vode, správne kopanie, skákanie, vznášanie a splývanie na hladine a to s pomocou trénera alebo plaveckej dosky.

   

   

  Za kolektív

  Romana Sivková

 • Malá logická olympiáda

  Malá logická olympiáda

  Naša materská škola sa pravidelne zapája do projektu pre predškolákov „Malá logická olympiáda“. Tentokrát chceli okrem našich predškolákov riešiť úlohy aj niektoré z ostatných detí triedy D. Potešili sme sa ich záujmu. Najúspešnejším z triedy C je Kristiánko Ž. a z triedy D Karolínka M. Chceme však pochváliť všetkých, ktorí úlohy riešili, veru boli poriadne ťažké a nejeden dospelý by sa pri nich zapotil. Znova sa nám potvrdilo, že naše deti sú veľmi šikovné :)

  Spoločná fotografia detí, ktoré sa olympiády zúčastnili, bude v priebehu júna zverejnená na stránke www.nadanedieta.sk

  Olympiáda sa uskutočnila dňa 26.5.2022 v triede D.

 • Deti, bicykel a doprava

  Deti, bicykel a doprava

  Deti z tr.C - naši predškoláci - sa dňa 26.5.2022 zúčastnili detskej dopravnej súťaže.

  Overovali si vedomosti a schopnosti v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky.

  Jazdili na kolobežke a prekonávali prekážky simulujúce rôzne situácie v cestnej premávke.Overovali si aj technickú zručnosť - poznali základné časti kolobežky a základné dopravné značky.

  Našu MŠ reprezentovalo 8 detí v dvoch družstvách.Umiestnili sa na 2. a 3.mieste.

  Deti boli odmenené medailou, diplomom a darčekom.

  Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu celej MŠ.

               Za MŠ: Iveta Ločajová 

 • Týždeň detských radostí

  Týždeň detských radostí

  Milé deti,

  v budúcom týždni od 30.5. do 3.6.2022 nás čakajú tieto veselé aktivity:

  PONDELOK - Deň v maskách v MŠ

  UTOROK - Deň zdravej výživy v MŠ

  STREDA  (Deň detí) - Vystúpenie pre deti v Kine 1. máj Vrútky

  ŠTVRTOK - Športový deň v areáli MŠ

  PIATOK - Fotenie v MŠ 

 • Pondelok - Deň v maskách

  Pondelok - Deň v maskách
 • Divadielko

  Divadielko

  Utorkové dopoludnie nám prišiel spestriť a rozveseliť cirkusový klaun Pompolíny, ktorý vraj ostal sám a bez práce, lebo jeho cirkus "skrachoval". Nesmútil však dlho, začal hrať deťom divadielko. Prišiel medzi nás, aby sa stal učiteľom, nie obyčajným, ale rozprávkovým... Previedol nás rôznymi kabinetmi a predmetmi, ktoré deti v škole čakajú. Pri hre využil formu zážitkového učenia v kooperácii s detskymi reakciami.

  Deťom aj pani učiteľkám sa predstavenie veľmi páčilo :)

  A. Vojčická

 • Akcie predškolákov

  Akcie predškolákov

  V dňoch od 18.05.2022 do 20.05.2022 naši predškoláci absolvovali 3 zaujímavé akcie.
  18.05.2022 navštívili záchrannú zdravotnú službu vo Vrútkach, kde sa prostredníctvom
  zážitkového učenia oboznámili s prácou záchranárov.
  19.05.2022 boli v Astronomickej pozorovateľni M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. P. Tótha
  v Martine. Pre deti boli pripravené pútavé hry a zaujímavé pokusy pri odhaľovaní tajov
  vesmíru.
  20.05.2022 navštívili Mestskú políciu vo Vrútkach a nahliadli do priestorov chránenej dielne
  pracoviska monitoringu bezpečnostného kamerového systému mesta.
                                                                                                              Za MŠ : Iveta Ločajová

 • Čarovný svet hračiek z Kinder vajíčok

  Čarovný svet hračiek z Kinder vajíčok

                   Dňa 05.05.2022 sa deti z tr. C a D  zúčastnili výstavy postavičiek z Kinder vajíčok. Zberateľ, pán Ľuboš Richtárech, vystavoval iba časť svojej obrovskej zbierky, ktorá sa skladá zo 4000 kusov. Deti si v druhej časti bývalej knižnice H. Zelinovej prezreli aj expozície železničného mesta Vrútky.

                                                                                         Za MŠ: Iveta Ločajová              

 • Výchovný koncert v ZUŠ

  Výchovný koncert v ZUŠ

       Dňa 03.05.2022 deti z predškolskej triedy „ C “ navštívili svojich kamarátov – deti zo ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach na výchovnom koncerte. Oboznámili sa s rôznymi hudobnými nástrojmi / klavír, husle, violončelo, akordeón a bicie nástroje / spoznávali ich zvuk, tvar a skladby v detskom prevedení. Videli aj krásne baletné vystúpenie dvoch sestier, čím spoznávali aj pohybovú krásu. Na záver si všetky deti zaspievali spoločnú pesničku s hudobným sprievodom. Pri odchode zo ZUŠ sa niektoré deti, ktoré navštevujú v MŠ výtvarný záujmový útvar, odfotili pri svojich výtvarných prácach, ktoré boli vystavené.

   

                                                                                        Za MŠ: Iveta Ločajová

 • Pomôžte nám vyhrať v súťaži ČERSTVÉ HLAVIČKY

  Pomôžte nám vyhrať v súťaži ČERSTVÉ HLAVIČKY

  Milí rodičia,

  istotne ste už v televízii započuli reklamu o výhre ovocia a zeleniny pre materské školy. Do tejto súťaže s Kauflandom sme sa zapojili aj my a preto prosíme všetkých vás i vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych o potrebné hlasy.

  Hlasovať je možné každý deň jedenkrát. Pred prvým hlasovaním je potrebné sa registrovať na www.cerstvehlavicky.sk. Hlasovanie prebieha na tejto istej stránke. 

  Víťazné škôlky vyhrajú pravidelnú zásobu čerstvého ovocia a zeleniny na celý nasledujúci školský rok. Pomôžte nám získať túto vitamínovú bombu!

  Naša škôlka je v zozname vpravo uvedená ako Materská škola pri Spojenej škole, 1. Čsl. brigády, Vrútky.

  Za každý jeden hlas vám ďakujeme 🙂

  Link na hlasovaciu stránku:

 • Súťaž o najoriginálnejšiu kraslicu

  Súťaž o najoriginálnejšiu kraslicu

  Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do súťaže o najnápaditejšiu kraslicu!

  Tvorivosť a nápaditosť naozaj nemala konca-kraja a tak priestory našej škôlky zdobia skutočne nádherné veľkonočné vajíčka. Vybrať z nich to najkrajšie sa ani nedá. Každé je jedinečné a originálne.

  Musíme uznať, že sme sa znovu presvedčili o tom, že v našej škôlke máme samé šikovné a tvorivé deti - posúďte sami :-)

  Každého za jeho šikovnosť chválime a odovzávame sladkú odmenu.