Navigácia

 • Aktuálny oznam:

  Od 25.01.2021  naša Materská škola na Ul. 1. čsl. brigády č. 39 pokračuje v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu (tzv. home office).

  Sledujte naše aktuálne oznamy, v prípade potreby  nás kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na  tel. č. 0910697629


  Ďakujeme za pochopenie.

   

   

  Bc. Svetlana Stahlová                                                                    PaedDr. Erika Repková

  zástupkyňa pre MŠ                                                                              riaditeľka školy

 • Mikuláš 2020

  Mikuláš v našej MŠ.

  Dňa 07.12 .2020 zavítal do našej materskej školy ako každý rok Mikuláš ,a aj keď prišiel bez čerta a bez anjela, deti boli veľmi šťastné ,že napriek vírusu Covid 19 ,bolo toto spoločné stretnutie sa s Mikulášom umožnené. Navštívil každú triedu zvlášť ,deti ho vítali pesničkami a básničkami ,niektoré aj tančekmi. Na záver nechal deťom prichystané balíčky s dobrôtkami a sľúbil, že ak budú poslušné a usilovné , určite príde opäť o rok do našej materskej školy.

                                                                                                                                                                                                                                                   Zapísala : A. Vojčická

  Do galérie Mikuláš 2020 boli pridané fotografie.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

   

  Už tretí rok prebieha v predvianočnom čase celoslovenský charitatívny projekt :

       „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, do ktorého sa zapojila tento rok aj naša škôlka . Je to krásny projekt, ktorý sa nesie v duchu radosti z obdarovania a potešenia seniorov vo vrútockom Domove dôchodcov a tiež prejavenia spolupatričnosti, úcty a lásky k človeku. V tomto projekte rodičia, deti, pedagógovia, členovia rodín napĺňajú spoločnými darčekmi krabice od topánok niečím teplým , voňavým , mäkkým, sladkým , užitočným hrejivým a milým pre potešenie našich babičiek a deduškov. Zapojili sme sa s láskou do tejto akcie , aby sme šírili úžasné, krásne a humánne myšlienky medzi deťmi a dospelými v našom meste.

  Srdečne ďakujeme všetkým ľudom , rodičom s deťmi , ktorí sa radi zapojili do tohto jedinečného projektu.

                                                                                                                                                                                                                                                          Napísala : A.Vojčická

  Do galérie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? boli pridané fotografie.

 • Oblečme sa do jesene

   

  Jeseň je jedným z najkrajších ročných období. Okrem nádherných farebných padajúcich listov nám príroda ponúka aj množstvo ďalšieho materiálu na prírodné tvorenie. V našej MŠ sa počas celého mesiaca november mohli šikovné deti s rodičmi zapojiť do súťaže „Jesenné tvorenie detí s rodičmi“. Svoje kreatívne výtvory priniesli do MŠ, ktoré boli vystavené v šatniach jednotlivých tried. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do súťaže, bolo odmenené sladkosťou. 

                                                                    Za MŠ : Iveta Ločajová

  Do galérie Oblečme sa do jesene boli pridané fotografie.

 • Celoslovenská zbierka: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

  Pridajte sa k výzve, my s deťmi sme sa už zapojili. Vyrábame vianočné pozdravy a darčeky.

                                                                Žiaci a pedagógovia ZŠ a MŠ 

 • Mesiac úcty k starším

  Mesiac úcty k starším

  Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty ku všetkým starším ľuďom. Počas týchto dní sme si aj v našej materskej škole s úctou a láskou spomenuli na svojich starých rodičov, na veselé zážitky s nimi, pretože práve tie pre deti veľa znamenajú. S mnohými starkými sa stretávame na spoločných besiedkach, ktoré spoločne pripravujeme. Tento rok je však veľmi náročný nielen pre vás, starších, ale aj pre nás, mladších. Prekvapila nás pandémia, ktorej všetci, bez rozdielu veku, musíme čeliť.

  Milí starí rodičia, vaše vnúčatká na vás nezabudli a v každej triede pre vás usilovne pripravovali darčeky. Veríme, že vás potešia a že sa čoskoro budeme môcť opäť stretávať.

                                                                                              Zapísala: Kišová Miroslava

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka po 2.kole testovania, ktoré rodič odovzdá pri príchode do ZŠ/MŠ.

 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť " a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Dobrý deň, na uvedenom odkaze nájdete Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť " a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 • Oznámenie o prázdninách v MŠ

 • OZNAM pre rodičov detí MŠ

  OZNAM pre rodičov detí MŠ

  Po ukončení karantény dňa 17. 10. 2020 v triede C našej MŠ Vám oznamujeme, že od pondelka 19. 10. 2020 otvárame aj triedu C. Deti i personál majú negatívne výsledky testovania a priestory MŠ vydenzifikovali vrútockí hasiči.

  Opäť sa tešíme na detičky.

                                                                                  Vedenie Spojenej školy

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda

  Zamestnanci CVČ Domino nás v prichádzajúcom jesennom období  pozvali na svoju Šarkaniádu. Deti súťažili o najkrajšie vyrobeného a najvyššie lietajúceho šarkana, víťazi  boli odmenení peknými pastelkami a diplomom. 

  Za najkrajšieho šarkana boli ocenené tieto deti:   1.miesto - Odhrán Browning 

                                                                                      2. miesto - Katarína Paukovičová a Timea Žilková

                                                                                                                  

            

  Za najvyššie lietajúceho šarkana boli ocenení :  1. miesto -  Katarína Paukovičová

                                                                                    2. miesto - Matej Mikuláš

                                                                                    3. miesto  - Veronika Dikošová                                                                                                      

                                                                                                             

  Zapísala:  Kišová  M.

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • Na výstave v Kriváni

  Na výstave v Kriváni

   Pri príležitosti Dní mesta Vrútky sa konal II. ročník výstavy pod názvom Farmársky deň.

   Záhradkári pripravili výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, kaktusov, ba i včelárskych výrobkov.

  Výstavy sa zúčastnili aj naši predškoláci v sprievode svojich pani učiteliek, síce v rúškach, ale predsa. Deti boli očarené množstvom  rôznych  druhov ovocia a zeleniny, obrovských tekvíc i húb. Milí usporiadatelia nás ponúkli vlastnoručne dopestovanými zdravými pochúťkami.

                                                                           Zapísala: M. Kišová 

   

  Do galérie Na výstave v Kriváni boli pridané fotografie.

 • Jesenný športový deň

  Jesenný športový deň.

  Dňa 22.09.2020 sme na školskom športovom ihrisku pripravili deťom pohybové aktivity a súťaže pri príležitosti EÚ týždňa športu .Deti súťažili v štyroch hlavných disciplínach :

  -prekážková dráha, skok vo vreci, hod loptičkou na cieľ, člnkový beh s lyžičkami a vajíčkom.

  Vo všetkých disciplínach si rozvíjali motorické, výkonnostné, vôľové schopnosti a kompetencie .Pri športovaní prejavovali radosť, spolupatričnosť ,súťaživosť , a citové vyžitie z pohybu. Všetky deti boli odmenené medailou a zdravou dobrotou.

                                                                Zapísala  : A. Vojčická

                                 

  Do galérie Jesenný športový deň boli pridané fotografie.

 • Školský rok 2020/2021

  Školský rok 2020/2021

   

  Milé deti,

  srdečne vás vítame v novom školskom roku 2020/2021

   

   

  Vašim rodičom dávame do pozornosti tieto dokumenty:

   

  PREVÁDZKA MŠ - klik tu

  USMERNENIA K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA (SEMAFOR) - klik tu

  OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV - klik tu

   

  ZOZNAM VECÍ, KTORÉ POTREBUJE DIEŤA DO MŠ:

  TRIEDA A 

  TRIEDA B

  TRIEDA C

  TRIEDA D

   

  Menné zoznamy rozdelenia detí do tried budú zverejnené pri vstupoch do jednotlivých tried.

   

  Zákonný zástupca je povinný doniesť dieťaťu 2 podpísané rúška.

  Počas pobytu v MŠ dieťa mať rúško nebude.

   

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplniť alebo predložiť doma vyplnené dokumenty, 

  ktoré sú k dispozícii tu:

   

  VYHLÁSENIE ZZ - klik tu

  DOTAZNÍK ZZ - klik tu

   

 • Prihláška do MŠ

  Prihláška do MŠ

  Vážení rodičia budúcich škôlkarov,

   

  informácie o organizácií zápisu  a prihlášku nájdete na tejto webovej stránke. Tí z vás, ktorí nemáte možnosť prihlášku odoslať scanom na mail MŠ, si môžete prihlášku vytlačiť a vyplnenú vhodiť do schránky umiestnenej na budove MŠ pri vchode do kuchyne. Prihlášku môžete v prípade potreby získať aj osobne po tel. dohovore.

  Na prípadné otázky radi odpovieme na tel. č.: 0910 697 629,

  prípadne e-mailom: msprizsvrutky@gmail.com

   

                                    S pozdravom Bc. Svetlana Stahlová, ZRŠ pre MŠ

 • Milé deti, milí rodičia

  Milé deti, milí rodičia

  Milé deti, milí rodičia!


  Na ľavej lište - Aktuálne informácie -  nájdete pracovné aktivity od vašich pani učiteliek. Veríme, že sa vám budú páčiť a že vás inšpirujú. Budeme radi, ak niečo podľa nich vyrobíte alebo sa niečo naučíte, napríklad peknú básničku.

 • Informácie o zápise a žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

  Informácie o zápise a žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
 • Milí rodičia

  Milí rodičia

  Milí rodičia

   

  Všetkým Vám srdečne ďakujeme za poukázanie 2% z daní za rok 2018, z ktorých bolo zakúpené vybavenie do triedy C po rekonštrukcii.

  Zároveň Vás prosíme

  o poukázanie a darovanie 2% dane z príjmu aj v tomto roku.

  Vaše finančné dary budú  opäť použité na skultúrnenie tried a prostredia pre Vaše deti.

                                             Ďakujeme.

   

  Tlačivá na stiahnutie sú zverejnené tu.

  Po vyplnení ich môžete osobne odovzdať na Daňovom úrade.

  Termín odovzdania na Daňovom úrade - do 30.6.2020.   

                                                                                    Kolektív materskej školy.

 • Zápis detí do materskej školy

  Zápis detí do materskej školy
 • Zápis do ZŠ

  Zápis do ZŠ

   

   

   

                         OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH  ŠKOLÁČIKOV

   

   

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

  Termín zápisu určí zriaďovateľ školy.

   

  Oznam riaditeľky Spojenej školy na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach

  Zápis do ZŠ ako org. zložky Spojenej školy na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach bude prebiehať od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020 elektronicky. Zákonní zástupcovia na stránke www.spojenaskolavrutky.sk  nájdu na úvodnej stránke prihlášku na zápis detí do 1. ročníka.

  Vyplnia ju a elektronicky a odošlú na mailovú adresu: spojenaskolavrutky@gmail.com

  Pri striedavej starostlivosti rodičov, poprosíme uviesť adresy alebo tel. čísla oboch rodičov, pokiaľ nie je súdom obmedzený styk rodiča s dieťaťom.

   

   

                                                                Tešíme sa na Vás.